Kosten van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Ondernemers worden vaker en vaker aansprakelijk gesteld voor schade die zich voordoet tijdens of na het uitvoeren van hun werkzaamheden. Dit kunnen geringe schades zijn, maar er kan ook sprake zijn van zeer grote schadeclaims. Het is zelfs weleens voorgekomen dat bedrijven failliet gingen, omdat ze niet het geld hadden om dergelijke schadeclaims te betalen. Schadeclaims van derden kunnen het voortbestaan van uw onderneming dus serieus in gevaar brengen. U bent wettelijk niet verplicht om een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten, maar het verdient absoluut aanbeveling om dit wel te doen. De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering premie ligt immers relatief laag, terwijl de dekking behoorlijk hoog is.

Wat voor kosten worden vergoed?

Met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering kunt u zich verzekeren tegen schade aan anderen, die werd veroorzaakt door uw bedrijf. Hieronder kunnen dus ook uw medewerkers vallen. Oftewel: als u of een van uw medewerkers tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden schade veroorzaakt bij derden, dan is dit gedekt tot maximaal het bedrag dat u met de verzekeraar bent overeengekomen. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een situatie waarin uw medewerker per ongeluk een duur kunstwerk beschadigt bij een klant of waarin u zelf tijdens het parkeren van de auto schade veroorzaakt bij een klant.

Wat voor kosten kunt u verwachten?

De kosten die u zelf moet maken voor de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering verschillen per verzekeraar. In elk geval dient u periodiek premie te betalen om de verzekering in stand te houden. Of deze premie hoog of laag is, hangt allereerst af van welke verzekeraar u kiest en hoeveel geld u eraan uit wilt geven. De precieze hoogte van de te betalen premie hangt vervolgens af van een heleboel factoren. Denk hierbij aan de hoogte van het eigen risico en de dekking, maar ook aan wat voor werkzaamheden uw onderneming uitvoert.

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering tegen gunstige kosten

Als de kosten van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering laag zijn, staat dat altijd in verhouding tot wat u ervoor terugkrijgt. De premie kan dan wel heel laag zijn, maar als het eigen risico vervolgens hoog uitvalt en de dekking relatief laag, dan kan dit toch een onaantrekkelijke optie voor u zijn. Let daarom goed op waarvoor u tekent en vergelijk de verschillende aanbieders van bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen goed met elkaar.